PHƯỜNG 10 SINH HOẠT NHÓM TRUNG KIÊN QUÝ 2 – SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐỢT 1 NĂM 2021

– Ngày 19/5/2021 tại Bảo tang Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam bộ, Đoàn Phường 10 tổ chức sinh hoạt nhóm Trung kiên quý 2/2021, sinh hoạt chính trị đợt 1 nhân đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
– Tạo sự thống nhất và đồng thuận trong đoàn viên, thanh niên, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền bầu cử được tiến hành đồng bộ, hiệu quả cùng các hoạt động cần tuân thủ các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

– Qua đó giúp cho Đoàn viên, thanh niên nhóm tu dưỡng rèn luyện nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ Nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân,vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong năm 2021.
OANH OANH

Trả lời