PHƯỜNG 10 SÔI NỔI HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT THANH NIÊN 2020

Ngày 21/3/2021 Đoàn phường đã phối hợp với cụm thi đua số 2 (Phường 6, 7, 8, 9, 10) tổ chức hội thi “Tìm hiểu Luật thanh niên (sửa đổi)” năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Hội thi được tổ chức nhằm giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình được quy định tại Luật Thanh niên (sửa đổi).
Hiện nay, thanh niên Việt Nam chiếm 24,6% dân số, là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của thanh niên, là rường cột của nước nhà. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
Ngày 16/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên thay thế Luật Thanh niên năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Việc ban hành Luật Thanh niên (sửa đổi) có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; Bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; Quy định trách nhiệm của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên.
Luật Thanh niên (sửa đổi) cũng quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình nhằm xây dựng thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, ý thức công dân, sống có lý tưởng; Có học vấn, nghề nghiệp và việc làm; Có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; Xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến. Từ đó, hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.
Kết quả Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và 7 khuyến khích cho các bạn có điểm số cao trong hội thi. Thông qua hội thi các bạn đoàn viên, thanh niên có cơ hội tìm hiểu những nội dung mới của Luật Thanh niên năm 2020. Từ đó, các bạn trẻ thấy rõ trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Thanh niên, đặc biệt về vị trí, vai trò, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
OANH OANH

Trả lời