PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10, LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 15/10/2020, Đoàn – Hội Phường 10 phối hợp các ban ngành đoàn thể phường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 10 lần thứ XiV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho hơn 200 đoàn viên, hội viên, thanh niên thuộc các đoàn thể phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Thân – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường báo cáo các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 10 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường.

Sau phần quán triệt, hội nghị đã thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng gắn với thực hiện chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình, 4 công trình trọng điểm đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường.

Cũng trong hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Thân – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã quán triệt một số nội dung cần tập trung trong tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc Đại hội Đảng các cấp.

 

Oanh Oanh

Trả lời