PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 1/2021

Nhằm giới thiệu những thanh niên ưu tú để tiếp rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ kế thừa cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/3/2020).

 

Ngày 04/02/2021 Đoàn Phường đã tổ chức lớp cảm tình Đoàn “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho 30 thanh niên ưu tú tham gia nghĩa vụ quân sự. Đồng chí Ngô Nam Việt – báo cáo viên quận đoàn Tân Bình .

 

 

 

Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho Thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững  mạnh. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bạn Thanh niên, đội viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh thiếu niên được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

OANH OANH

 

Trả lời