PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN “LỚP ĐOÀN VIÊN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”

Thực hiện kế hoạch tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), chủ đề: “Tuổi trẻ Phường 10 sắt son niềm tin với Đảng” và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.

Ngày 18/01/2020, tại UBND Phường 10, BCH Đoàn Phường 10 tổ chức lớp cảm tình Đoàn “Lớp đoàn viên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, với sự tham gia của hơn 30 bạn thanh niên.

Qua hướng dẫn báo cáo của đồng chí Ngô Nam Việt – Báo cáo viên Quận Đoàn Tân Bình.

Đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa giáo dục cho thanh niên về lý tưởng, về đạo đức cách mạng, đồng thời nhằm bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho các bạn thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Oanh Oanh

Trả lời