PHƯỜNG 10: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10

Căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/TĐTN-BTG ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2021, Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 – Nhận thức và hành động”,

Ban Chấp hành Đoàn Phường xây dựng Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2021, Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 – Nhận thức và hành động” triển khai đến 15/15 Chi đoàn tổ chức với nhiều hình thức khác nhau phù hợp với tình hình đơn vị và đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới cụ thể như sau:

Thông tin, quán triệt các chủ trương quy định, và các công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 của BCĐ Phòng chống dịch quốc gia và Thành Phố trong thời gian vừa qua, phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ nhiệt huyết, giúp đoàn viên nhận thức công tác phòng chống đại dịch Covid -19 “Mỗi Đoàn viên là 1 chiến sỹ, là chủ thể tham gia phòng chống dịch”

 

 

 

  • Phát huy trí tuệ của Đoàn viên trong đóng góp ý tưởng, giải pháp tham gia phòng chống dịch hiệu quả cho địa phương, đơn vị.
  • Quán triệt đoàn viên không chia sẻ, lan truyền những thông tin giả, tin sai lệch, thiếu kiểm chứng.
  • Xem clip về bộ phim Ranh giới : bộ phim kể về những thai phụ bị mắc Covid tại bệnh viện Hùng Vương

Qua buổi sinh hoạt chủ điểm giúp cho các bạn đoàn viên càng nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, kiên trì phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm đảm bảo hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch với các hoạt động kinh tế.

Phát huy trí tuệ của đoàn viên trong đóng góp ý tưởng, giải pháp tham gia phòng, chống dịch hiệu quả cho địa phương, đơn vị, bao gồm: các giải pháp nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp, cách làm hay, tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các giải pháp tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị; các giải pháp tham gia phục hồi kinh tế – xã hội theo lộ trình dự kiến thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội và mở cửa nền kinh tế của Thành phố. Đảm bảo “Mỗi đoàn viên đóng góp 01 ý tưởng giải pháp về công tác phòng, chống dịch” trên cổng thông tin Ý tưởng sáng tạo trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại trang http://ytuongsangtaohcm.vn.

OANH OANH

Trả lời