PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN CHO BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI ĐOÀN NĂM 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, vừa qua ngày 03/3/2020 Ban chấp hành Đoàn Phường 10 tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn cho Bí thư, Phó bí thư Chi đoàn khối địa bàn dân cư năm 2020.

Nội dung tập huấn các bạn Bí thư, Phó bí thư Chi đoàn được triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Đảng, của thanh thiếu nhi và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Đồng thời triển khai cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”, Chủ trương “1 + 1” một đoàn viên giới thiệu một thanh niên tham gia Đoàn – Hội, nghiệp vụ hồ sơ đoàn vụ, tổ chức sinh hoạt chi đoàn, vai trò bí thư chi đoàn và kỹ năng làm việc nhóm…

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, trang bị kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội và phong trào thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư. Qua đó, nhằm tổ chức tốt c   ác hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi.

         

Oanh Oanh

Trả lời