PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG “THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC” NĂM 2020

Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 19/5/2020 Ban chấp hành Đoàn phường tổ chức Chương trình tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2020.

Với chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Phường 10 năm 2020: “Tuổi trẻ Phường 10 tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tuổi trẻ Phường 10 đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xung kích, tình nguyện, trở thành những chiến sĩ tiên phong góp phần xây dựng lớp lớp thanh niên: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Có đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên.

Có thể khẳng định, Chương trình tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 là sự hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, qua đó khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo góp phần góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Oanh Oanh

Trả lời