PHƯỜNG 10 TUYÊN DƯƠNG “THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC” NĂM 2021

Thiết thực hưởng ứng các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021), tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên phường, nhằm giác dục cho cán bộ Đoàn, ĐVTN nâng cao nhận thức sâu sắc về truyền thống yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Đồng chí Cao Thị Hoàng Oanh – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn phường thông qua
quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2021
Ngày 19/5/2021, Đoàn Phường 10 đã tổ chức lễ tuyên dương 19 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021. Đây là các cá nhân điển hình trong việc phát huy sức trẻ, phấn đấu trong học tập, công tác, tích cực học và làm theo lời Bác.
Bên cạnh đó, đây cũng là dịp tôn vinh, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiêu biểu đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên các mặt công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.
OANH OANH

Trả lời