PHƯỜNG 10: XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước người cha già của Dân tộc, Thành phố Hồ Chí Minh thật tự hào khi là thành phố duy nhất mang tên người vì vậy đây chính là động lực phát triển của thành phố, trở thành thuộc tính văn hóa của thành phố. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm vào từng người dân, trở thành một đặc thù của công dân TP Hồ Chí Minh.

Qua đó Tuổi trẻ Phường 10 thiết kế thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong công trình thanh niên “Góc phố Thanh niên” tại tuyến đường Gò Cẩm Đệm. Qua đó tuyên truyền các hình ảnh gắn với cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Bác, những dấu mốc gắn với cuộc đời, sự nghiệp, di sản Hồ Chí Minh, hiện thân của những giá trị văn hóa, nhân văn mang tầm thời đại.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là sự lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu vào con người Thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người nơi Thành phố được vinh dự mang tên Bác.

OANH OANH

Trả lời