PHƯỜNG 10 xây dựng mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự ”

Hoạt động “Xây dựng mô hình tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” được triển khai trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè mang đến hiệu cao và ý nghĩa thiết thực. Đoàn phường đã chon tuyến tuyến 781 Lạc Long Quân đăng ký thực hiện “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” như thường xuyên mỗi tháng được đội thanh niên đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm nhận có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hoạt động đã đề ra, đồng thời tổ chức Chi đoàn Dân quân, Chi đoàn Công an phối hợp với Chi đoàn Khu phố 6 có nhiệm vụ tổ chức tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự, ra quân vệ sinh, vận động nhân dân về thực hiện an toàn giao thông đường bộ, tuyên truyền về phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực như: dọn dẹp vệ sinh, tặng cây xanh cho các hộ dân, mô hình sẽ góp phần giữ gìn cảnh quan, đảm bảo cho phương tiện đi lại được thuận tiện. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên, thanh niên tích cực tuyên truyền cho các hộ dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn người dân đổ rác đúng nơi quy định, tránh xả rác ra đường. Qua tuyên truyền cũng như những việc làm thiết thực của thanh niên, ý thức của người dân đã có những chuyển biến tích cực.

Đây là mô hình thiết thực và hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa mới và hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng văn minh đô thị.

Tuyến hẻm 781 Lạc Long Quân

Lắp đặt infographic tuyên truyền bảo vệ an ninh – trật tự

Chi đoàn Công an và Chi đoàn Khu phố 6 tổ chức đi tuần tra trên tuyến hẻm.

Bảng lắp đặt tuyến hẻm hanh niên tự quản về an ninh trật tự

Oanh Oanh

Trả lời