Phường 11: Lớp cảm tình đoàn – Đợt 1 2020

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên thanh niên trong mùa dịch Covid-19 và việc tổ chức các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2020, Đồng chí Nguyễn Thái Long Bí thư Đoàn phường 11 đã đề xuất và thực hiện LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ONLINE “Lớp đoàn viên 89 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
🚀🚀 Hôm nay ngày 19/3/2020 vào lúc 15g Đoàn phường 11 đã tổ chức lớp cảm tỉnh Đoàn online với hơn 15 bạn thanh niên tham gia do Đồng chí Nguyễn Thái Long báo cáo viên cảm tình Đoàn hướng dẫn và thực hiện tại UBND phường 11.
🛳🛳 Sau khi học lớp cảm tình Đoàn, Đoàn phường còn thực hiện bài thu hoạch cảm tình đoàn online cho các bạn thanh niên.

 

 

Trả lời