Phường 11: Sinh hoạt Chủ điểm “Tự hào thanh niên Thành phố Bác”

Trong tháng 4, 5/2020 vừa qua các Chi đoàn trong phường 11 đã thực hiện nội dung sinh hoạt chính trị tháng 4, 5 (đợt 2 chủ đề “Tự hào thanh niên Thành phố Bác” với nhiều nội dung như: Hội nghị, Nói chuyện chuyên đề, chuyến hành trình thăm các bạn tân binh đang tham gia Nghĩa vụ quân sự. thăm, viếng Nhà truyền thống phường 11.

 

 

 

 

Trả lời