Phường 12: Chi đoàn Doanh nghiệp Phường 12 tổ chức sinh hoạt chuyên đề ” Phòng chống các thế lực thù địch sử dung truyền thông xã hội gây mất ổn định chính trị”

8g30 sáng ngày 31/10/2020, Chi đoàn Doanh nghiệp Phường 12 cùng với chi bộ  tổ chức cho đoàn viên nghe chuyên đề ” Phòng chống các thế lực thù địch sử dung truyền thông xã hội gây mất ổn định chính trị” do Đc đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái báo cáo viên của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Tp báo cáo.

Trả lời