Phường 13: sinh hoạt chính trị tháng 2-3/2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”

Đoàn phường 13 hướng dẫn cho các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 2-3/2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng” với các nội dung như sau:

  • Chiếu clip ôn truyền thống về 90 ngày thành lập Đảng CSVN.
  • Tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.
  • Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

Đồng thời phát động phong trào tháng Thanh niên do Đoàn Phường 13 TB tổ chức.

Trả lời