Phường 13: Sinh hoạt chính trị tháng 5/2020 chủ đề “Tự hào thanh niên thành phố Bác”

Ngày 07/6/2020 Đoàn phường  tổ chức buổi sinh hoạt chính trị tháng 5 với chủ đề “Tự hào thanh niên thành phố Bác”
Đến với buổi sinh hoạt, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được xem phim tư liệu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia thi trực tuyến trên ứng dụng Kahoot.

Trả lời