Phường 13: Tạo mảng xanh tại khu phố bằng sản phẩm tái chế

Thực hiện chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động ” Người dân Thành Phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rách, vì một thành phố sạch và giảm ngập nước” . Đoàn phường 13 đã tổ chức cho các em thiếu nhi làm và sử dụng các sản phẩm tái chế để trồng cây xanh, tạo mảng xanh tại trụ sở khu phố.

Trả lời