Phường 13: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em và phòng chống dịch bệnh

ngày 09/7/2020, tại Trường Tiểu học Yên Thế và Trường tiểu học Thân Nhân Trung, Đoàn phường 13 đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường 13, Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em và phòng chống dịch bệnh.

Trả lời