Phường 15 : Các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 03 về việc tổ chức sinh hoạt chính trị do Đoàn Phường ban hành, các chi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào thanh niên Thành phố Bác”. Dưới đây là một số hình ảnh của các chi đoàn

Trả lời