Phường 15: Chung tay giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 13/02/2020, trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Phường tổ chức Chương trình Giải cứu hàng nông sản, thực phẩm sạch và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Phường.

Trả lời