Phường 15: [DỊCH COVID-19 & HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA]

     Tối ngày 30/7/2020, Đoàn Phường 15 họp triển khai các nội dung hoạt động hè trong thời gian tới. Nội dung cụ thể như sau:
1. Thực hiện chỉ đạo của các đoàn cấp trên và mong muốn của các em thiếu nhi, vẫn tiến hành sinh hoạt hè bình thường, nhưng buổi sinh hoạt không được quá 30 bạn.
2. Trước khi sinh hoạt: Đội phản ứng nhanh khử khuẩn tiến hành sát khuẩn điểm sinh hoạt trước 30 phút để đảm bảo an toàn.
Về phương án khử khuẩn: Sử dụng dung dịch sát khuẩn Anolyte (Được chứng nhận cho tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm – Cực kỳ an toàn), Không sử dụng Cloramin B.
Về dung dịch Anolyte: Đoàn Phường đã điện phân thành công dung dịch Anolyte, không lo bị thiếu dung dịch nhận được từ Thành Đoàn (hiện nay đang bị quá tải). Số lượng điều chế mỗi ngày đủ cho nhu cầu của Đội phản ứng nhanh.
3. Trong sinh hoạt:
– Các em được phát khẩu trang miễn phí.
– Phải rửa tay tại Điểm sinh hoạt.
– Cuối buổi sinh hoạt, cung cấp thông tin cho các anh chị phụ trách để tiến hành khai báo y tế trên app điện thoại của các anh chị.

Trả lời