Phường 15: Lớp “Cảm tình Đoàn” đợt 3 năm 2020

    Ngày 27/7/2020 Đoàn phường 15 tổ chức lớp Cảm tình đoàn đợt 3 năm 2020 tại Đình Tân Trụ.
   Đồng chí Lê Viên Duy Tước – Báo cáo viên Cảm tình Đoàn của Thành Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Phường 15 giới thiệu một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nguồn gốc, truyền thống và tầm quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
   Các bạn thiếu nhi, thanh niên sẽ hình dung chặng đường hoạt động của Đoàn thanh niên và phong trào Đoàn Phường 15. Từ đó xác định rõ để đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bạn phải đáp ứng điều kiện gì, phải cố gắng phấn đấu ra sao để xứng đáng là người Đoàn viên ưu tú, là hạt nhân của Đảng.
   Kết thúc buổi học, các bạn sẽ làm bài thu hoạch. Kết quả của bài viết này là một trong những tiêu chí quan trọng để xét kết nạp Đoàn viên mới trong thời gian tới.

Trả lời