Phường 15: Tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói, nói thanh niên nghe”

Ngày 28/2, tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 15 với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, huy động 26 cán bộ chi đoàn tham dự. Trong Diễn đàn, hầu hết các bạn quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm, vay vốn, mong muốn có sân chơi, nhà văn hóa và các hoạt động an sinh xã hội, rèn luyện, kỹ năng… Qua đó, Đoàn Phường đã giải quyết hầu hết các nhu cầu mà thanh niên quan tâm như vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, Sân chơi Nhà văn hóa, các hoạt động an sinh xã hội, trại rèn luyện, kỹ năng…

Trả lời