Phường 15: Tổ chức thăm hỏi, chăm lo, phụng dưỡng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Nhằm kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020). Đoàn phường 15 phối hợp cùng đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn là Tiểu đoàn 123 tổ chức thăm hỏi, chăm lo, phụng dưỡng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Trả lời