Phường 15: Xây dựng tuyến hẻm Văn minh đô thị 2020

Xây dựng, chuyển hóa Tuyến hẻm 185 Nguyễn Phúc Chu thành tuyến hẻm Văn minh đô thị đạt chuẩn theo các tiêu chí do Quận Đoàn đề ra

Trước khi làm đường

 

Quá trình thi công thực hiện của Đoàn viên thanh niên phường 15

 

Sau khi hoàn thành

Đại diện hộ dân trong hẻm phát biểu cám ơn Đoàn Phường đã cùng người dân thực hiện bê tông hóa tuyến hẻm, đã liên hệ lắp đặt thêm 2 bóng đèn trong hẻm.

Trả lời