Phường 4: Hưởng ứng thực hiện phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên trồng thêm 01 cây xanh”

Nhằm thực hiện tốt chương trình năm 2020 của BCH Đoàn Phường, qua đó thể hiện tinh thần tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hâu trong đoàn viên, thanh niên. BCH Đoàn Phường đã phát động rộng rãi trong đoàn viên thanh niên thực hiện Hưởng ứng phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên thực hiện trồng 01 cây xanh”. Kết quả, duy trì tốt mảng xanh tại Nhà văn hoá Phường, mảng xanh tại trụ sở UBND Phường; 100% đoàn viên thanh niên địa phương thực hiện việc trồng cây xanh tại góc học tập, nơi làm việc.

Trả lời