Phường 4: Phối hợp “3 Chi” tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)

Thiết thực chào mừng 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), Ngày 02/9/2020, BCH Đoàn Phường phối hợp cùng Hội Cưu Chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 4 tổ chức Chương trình Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng. Hoạt động đã diễn ra sôi nổi với hơn 12 ca khúc, thu hút hơn đoàn viên, hội viên của 03 tổ chức tham gia.

Trả lời