Phường 4: Thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh

Thực hiện Chương trình năm Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Nhằm thực hiện tốt công tác quốc tế thanh niên, giúp cho thanh thiếu nhi địa phương trang bị được kỹ năng hội nhập và phát triển, Ngày 28/9/2020, BCH Đoàn Phường đã trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh, với 15 thành viên và phân công đồng chí Trương Quỳnh Giao làm Chủ nhiệm tạm thời.

Trả lời