Phường 4: Tổ chức Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhằm thể hiện vai trò của Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Ngày 02/5/2020, BCH Đoàn Phường 4 đã tổ chức Hội nghị thảo luận đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân với hơn 30 bạn ĐVTN nòng cốt tham gia, tiếp nhận hơn 10 lượt đóng góp ý kiến vào văn kiện.

Trả lời