Phường 4: Tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh và xây dựng mô hình khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội

Nhằm định hướng và giúp cho các chi đoàn thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chi đoàn mạnh theo tiêu chí “3 nắm – 3 biết – 3 làm”, Ngày 01/7/2020, BCH Đoàn Phường tổ chức Hội nghị triển khai chi đoàn “3 nắm – 3 biết – 3 làm” và Mô hình “1+1” cho các Bí thư Chi đoàn trực thuộc.

Cũng trong Hội nghị, BCH Đoàn Phường cũng tổ chức cho các chi đoàn khu phố ký cam kết xây dựng khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội.

Trả lời