Phường 4: Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên

Nhằm trang bị những kiến thức về Luật cho thanh niên trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự. Ngày 02/11/2020, Đoàn Phường cùng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường tổ chức Lễ phát lệnh gọi công dân khám sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự và tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho gần 60 thanh niên.

Trả lời