Phường 5: Ngày hội đọc sách

Nhằm tiếp tục xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi, chương trình “Mỗi thanh niên một quyển sách làm bạn” năm 2020 của Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, góp phần tôn vinh các giá trị của sách và phát triển phong trào đọc sách, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong Đoàn viên, thanh niên hướng tới việc xây dựng xã hội học tập.

Ngày 12/12/2020, Đoàn – Hội Phường 05 tổ chức ra mắt Không gian làm bạn với Sách và CLB Đọc sách Tri thức Trẻ tại nhà Văn Hóa Phường, tổ chức hoạt động “05 phút mỗi ngày làm bạn với sách” tại Công trình cây xanh “Vườn cây chiến sĩ” của chi Đoàn dân quân Phường, qua chương trình đã tác động hiệu quả đến toàn thể Đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa của việc đọc sách và thói quen đọc sách hằng ngày.

Trả lời