Phường 8 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Công văn số 29-CV/ĐU ngày 09/10/2020 của Đảng ủy phường 8 về việc quán triệt tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng như Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Tối ngày 10/11/2020, Đoàn phường phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học, Hội Người Cao tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đồng chí Võ Thị Phường – Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐND phường 8 báo cáo với sự tham gia của hơn 60 đoàn viên, hội viên, thanh niên chủ chốt trên địa bàn phường.

Trả lời