Sinh hoạt chính trị đợt 1 – “Tự hào người Cộng sản trẻ”

Nhằm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 42-CT/TW, BCH Đoàn phường đã tổ chức sinh hoạt chính trị đợt 1 cho đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Tự hào Người cộng sản trẻ”

Sáng ngày 11/2/2020, BCH Đoàn phường 1 tổ chức sinh hoạt chính trị cho đoàn viên thanh niên tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền đông Nam Bộ.

Trả lời