Sinh hoạt giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân, Đoàn viên, hội viên thanh niên phường. Với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Vào ngày 13/9/2020 Đoàn Thanh niên phường Tổ chức sinh hoạt giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân, Đoàn viên, hội viên thanh niên phường. Với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” gồm nhiều nội dung như:
+ Tuyên truyền về tình hình thời sự hiện nay.
+ Xem phim tư liệu về Lực lượng vũ trang TP. HCM và phim tư liệu về các cuộc diễn tập của Quân đội Việt Nam.
+ Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( 2/9/1945 – 2/9/2020), 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN và các mốc lịch sử có liên quan.
Đồng thời, trong buổi sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chủ điểm đợt 2 có sự tham dự của
+ Đ/c: Đặng Xuân Ngọc – Quận Ủy viên/ Bí thư đảng ủy phường
+ Đ/c: Lê Văn – Đảng ủy viên/ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân Sự Phường.
+ Đ/c: Trần Thị Hồng Vân – Bí thư Đoàn TN Phường.
Cùng các đồng chí nằm trong Ban chỉ huy Quân sự, các đ/c là UV. BCH Đoàn Phường và cùng hơn 60 bạn đoàn viên, hội viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ đã cùng tham dự.

Trả lời