Thực hiện Công trình chăm lo hậu phương Quân đội

– Thực hiện Công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025) tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
– Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020);
– Ban Thường vụ Quận đoàn Tân Bình tổ chức thực hiện công trình hậu phương quân đội chăm lo cho 05 gia đình có thanh niên thi hành Nghĩa vụ quân sự năm 2020 có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 600.000 đồng/ tháng
Tác giả: Huỳnh Ngụy Đại Quyền – Bí thư Đoàn phường 8

Trả lời