TUỔI TRẺ PHƯỜNG 10 VÌ AN SINH XÃ HỘI

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh🌻🌻
  Đoàn phường tổ chức hoạt động “Tuổi trẻ Phường 10 vì an sinh xã hội“ lần 2 Kết quả đã tổ chức được 2 lần và phát được 150 xuất ăn và khẩu trang y tế miễn phí cho người dân❤️
💪🏻Tháng 3 là tháng thanh niên, tháng hành động của tuổi trẻ cả nước, của tôi và của bạn. Cùng tuổi trẻ Phường 10 góp thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.💪🏻💪🏻💪🏻

Trả lời