Tuyên dương “Gia đình Cán bộ Hội” tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm thực hiện công tác tuyên dương gương “Gia đình Cán bộ Hội tiêu biểu” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Tân Bình. Tối ngày 14/10/2021, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam quận Tân Bình tổ chức chương trình tuyên dương các gương thanh niên tiêu biểu trong đó đã tuyên dương 26 gương “Gia đình Cán bộ Hội tiêu biểu” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Một số hình ảnh tuyên dương

Trả lời