Tuyên truyền, giáo dục mọi công dân nhận thức sâu sắc Luật Nghĩa vụ quân sự, chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi công dân nhận thức sâu sắc Luật Nghĩa vụ quân sự, chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Sáng ngày 23/01/2021 tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự Quận, Quận Đoàn Tân Bình phối hợp Phòng Tư pháp Quận, Ban Chỉ huy Quân sự Quận, Hội Liên hiệp phụ nữ Quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho 230 thanh niên với các nội dung:
Chiếu các hình ảnh, clip ngắn giới thiệu về môi trường rèn luyện của quân nhân tại một số đơn vị quân đội và một số trường hợp xử lý người vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.
Tuyên truyền một số nội dung về Luật Nghĩa vụ quân sự thông qua hình thức Hỏi – đáp.
Hội thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật nghĩa vụ quân sự và truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tổ chức Trò chơi “Nhanh như chớp”.
Trao tặng 15 phần quà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn.
Hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, văn bản cho biết 'LLVT QUẬN QUYẾT TÂM HIĐUA THỰC HIỆN TỐT PHÁT HUY TRUYẾN THỐNG, CÃNG HIẾN TÀI NĂNG, XÚ'
Hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, văn bản cho biết 'LLVT QUẬN QUYẾT TÂM THI ĐUA THƯC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG PHÁT HUY TRUYỂN THỐNG, CỐNG HIỂN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI C A'
Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu
Hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu
Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng
Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu
Hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu

hình minh họa

BQĐ

Trả lời