Ý tưởng sáng tạo 2021

Ý tượng sáng tạo là kênh thông tin chia sẻ ý tưởng của đoàn viên, thanh niên thành phố đóng góp vào sự phát triển của thành phố, đưa ra giải pháp góp phần thực hiện 7 chương trình đột phá.
Góp phần hiện thực hóa Nghị quyết đại hội Đoàn thành phố và Đại hội Đoàn toàn quốc, thực hiện chỉ tiêu Mỗi đoàn viên thanh niên đề xuất 1 sáng kiến, ý tưởng.
– Ứng dụng CNTT để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển đô thị một cách hiệu quả hơn. Từng bước hiện đại hoá, cải cách tối ưu hoá hành chính nâng cao phục vụ nhu cầu của người dân.
18/03/2021 vừa qua Đoàn phường 14 đã Triển khai và đăng ký Ý tưởng sáng tạo năm 2021 trên cổng thông tin sáng tạo của TP.HCM. Qua đó đã đăng ký được hơn 20 ý tưởng, sáng kiến của các bạn Đoàn viên.

Trả lời