Phường 10 tổ chức chức Tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ Đoàn, đội ngũ tuyên truyền, thanh thiếu nhi năm 2020

Ngày 09/5, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường tổ chức chức Tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ Đoàn, đội ngũ tuyên truyền, thanh thiếu nhi năm 2020 với hon 30 đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

Tại lớp tập huấn, các bạn đã được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại, hiểm họa của ma túy và công tác phòng chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác phòng chống ma túy; Công tác phối hợp cảm hóa giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; Giới thiệu một số loại ma túy mới và tác hại của ma túy đến đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên còn được nghe Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy, Nghị định 94 về quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Thông tư số 31 ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   

Thông qua lớp tập huấn, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về công tác phòng, chống ma túy, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, vì mục tiêu xây dựng xã hội an ninh, an toàn, trật tự, văn minh, nền nếp và thân thiện. Cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trên địa bàn phường.

Oanh Oanh

Trả lời