P5:chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”

Chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), Chào mừng 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021).💙💙💙hưởng ứng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” thông qua hoạt động đi bộ nhằm đẩy mạnh việc rèn luyện sức khỏe trong Đoàn viên, Thanh niên.

Trả lời