Chi đoàn Trường tiểu học Trần Quốc Toản tổ chức sinh hoạt chủ điểm Tháng 3

Hướng đến Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2021
Chi đoàn Trường tiểu học Trần Quốc Toản tổ chức sinh hoạt chủ điểm Tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự hào màu áo xanh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời