Công tác phòng chống dịch covid

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch covid 19 một cách tốt nhất, Đoàn phường 14 cùng các Ban ngành đoàn thể Phường đã hỗ trợ các chùa hướng dẫn người dân khai báo y tế và xịt khử khuẩn vào ngày 25/2,26/2/2021 (nhằm ngày 14/1, 15/1 rằm thắng giêng âm lịch) để người dân tham quan các chùa yên tâm hơn

Trả lời