Công trình “Măng non hè” năm 2020

Đoàn thanh niên phường và các khu phố thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường dành cho thiếu nhi nhằm  nâng cao ý thức và góp phần giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.Từ những đợt ra quân vệ sinh môi trường, các anh, chị phụ trách hè khu phố đã tổ chức cho các em thiếu nhi những đợt thu gom ve chai tại khu phố, qua từng hộ gia đình, từng quán nước…trên địa bàn phường.Sau khi tổ chức các đợt thu gom ve chai các anh chị phụ trách và các em thiếu nhi đã tạo quỹ để thực hiện công trình măng non hè năm 2020 “Xây dựng và cải tạo lại bồn hoa tại tuyến hẻm 720 Âu Cơ. Qua những đợt ra quân vệ sinh môi trường, từng  đợt thu gom ve chai của các khu phố, đã xây dựng và cải tạo mới 01 bồn hoa nhỏ tại tuyến hẻm 720 Âu Cơ.  Đặc biệt là công sức, thời gian của các bạn thanh thiếu nhi tại phường đã góp phần tạo nên và chung tay bảo vệ môi trường. Qua đó đã giúp cho các em thanh thiếu nhi Phường đã có ý thức hơn trong việc sử dụng các vật liệu làm từ nhựa

Trả lời