Cụm thi đua 1 (Phường 1, 2, 3, 4, 5) Hành trình văn hóa năm 2020

Nhằm thực hiện các hoạt động chào mừng 64 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020) và chương trình năm Hội 2020, Trưa ngày 10/10/2020, Hội LHTN cụm thi đua số 1 (Phường 1, 2, 3, 4, 5) đã tổ chức Hành trình văn hóa tới các bảo tàng, địa chỉ văn hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Cụ thể:

+Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh : Phường 1

 +Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ: Phường 2

 +Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM: Phường 3

 +Đường sách Nguyễn Văn Bình: Phường 4

 +Bảo tàng Hồ Chí minh: Phường 5

Trả lời