Cuộc thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong những ngày qua, tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại TP Hồ Chí Minh, các quận, huyện đã triển khai nhiều công việc quan trọng.
📌 Vào ngày 28/3/2021 Đoàn Phường 14 cũng đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được bạn đoàn viên tham gia rất nhiệt tình và sôi nổi.
📌 Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng đến sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó các bạn đoàn viên của Đoàn Phường 14 đã và đang hỗ trợ nhập dữ liệu danh sách cử tri phục vụ cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật)

Trả lời