Đoàn Phường 12 tuyên truyền: VIỆT NAM-CUBA, MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT, HÌNH MẪU CỦA QUAN HỆ QUỐC TẾ

🍀🍀VIỆT NAM-CUBA: MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT, HÌNH MẪU CỦA QUAN HỆ QUỐC TẾ
💐🌟Trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào như quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba. Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhưng 60 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 – 2/12/2020), tình cảm ân tình Việt Nam và Cuba chưa bao giờ phai nhạt mà ngày càng gắn bó, sâu đậm.
Nguồn: Ban Tuyên giáo TW Đoàn

Trả lời