Đoàn Thanh niên phường phối hợp cùng UB MTTQ phường, Quân sự phường và ban CTMT khu phố 4 đã chăm lo cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn hiện đang thi thanh nghĩa vụ tại đơn vị lữ đoàn 101 Hải quân

Nhằm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho gia đình thanh niên đang thực hiện Nghĩa vụ Quân sự để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống giúp các thanh niên có thể tâm tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
📌Vào chiều ngày 13/4/2021, Đoàn Thanh niên phường phối hợp cùng UB MTTQ phường, Quân sự phường và ban CTMT khu phố 4 đã chăm lo cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn hiện đang thi thanh nghĩa vụ tại đơn vị lữ đoàn 101 Hải quân.

Trả lời