Đoàn viên, thanh niên Phường 12 tham gia Hội nghị Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông tin thời sự Tháng 11/2020.

Ngày 04/11/2020,tại Hội trường Sư đoàn 367, Đảng ủy Phường 12 đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông tin thời sự Tháng 11/2020.
Đến dự và báo cáo tại hội nghị là đồng chí Võ Quang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Tân Bình.
Về phía lãnh đạo phường có sự hiện diện của Đồng chí Trần Nhựt Thái, Bí thư Đảng ủy phường; Đồng chí Vũ Thị Như Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.
Cùng với sự hiện diện của các đồng chí là Ban Thường trực UB. MTTQ VN phường, Thường trực các đoàn thể chính trị – xã hội phường, cùng các đồng chí là Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc và hơn 1300 đảng viên đã đến tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Võ Quang đã thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cũng tại hội nghị, đồng chí Võ Quang cũng đã quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Quận Tân Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội Quận Tân Bình, giai đoạn 2020 – 2025.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng được triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác Tuyên giáo, giai đoạn 2020 – 2025; Nhiệm vụ, giải pháp công tác Tổ chức, giai đoạn 2020 – 2025; Nhiệm vụ, giải pháp công tác Kiểm tra, giám sát, giai đoạn 2020 – 2025; Nhiệm vụ, giải pháp công tác vận động nhân dân, giai đoạn 2020 – 2025 cũng như nội dung các giải pháp và các chương trình trọng điểm trong thời gian tới…
Hội nghị nhằm quán triệt cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ phường nhận thức sâu sắc, nắm vững quan điểm cơ bản, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP, Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Đến dự và báo cáo tại hội nghị là đồng chí Võ Quang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Tân Bình.
Về phía lãnh đạo phường có sự hiện diện của Đồng chí Trần Nhựt Thái, Bí thư Đảng ủy phường; Đồng chí Vũ Thị Như Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.
Cùng với sự hiện diện của các đồng chí là Ban Thường trực UB. MTTQ VN phường, Thường trực các đoàn thể chính trị – xã hội phường, cùng các đồng chí là Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc và hơn 1300 đảng viên đã đến tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Võ Quang đã thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cũng tại hội nghị, đồng chí Võ Quang cũng đã quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Quận Tân Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội Quận Tân Bình, giai đoạn 2020 – 2025.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng được triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác Tuyên giáo, giai đoạn 2020 – 2025; Nhiệm vụ, giải pháp công tác Tổ chức, giai đoạn 2020 – 2025; Nhiệm vụ, giải pháp công tác Kiểm tra, giám sát, giai đoạn 2020 – 2025; Nhiệm vụ, giải pháp công tác vận động nhân dân, giai đoạn 2020 – 2025 cũng như nội dung các giải pháp và các chương trình trọng điểm trong thời gian tới…
Hội nghị nhằm quán triệt cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ phường nhận thức sâu sắc, nắm vững quan điểm cơ bản, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP, Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

Trả lời